11. til 14. desember 2018: Kommunikasjon og kultur

Tid: 11. til 14. desember 2018

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Påmeldingsfrist: 1. juni 2018

Målet er å skape en felles arena for sanseopplevelser og gi opplevelse av mestring og aktiv deltakelse knyttet til årstid og tradisjoner. Et annet mål for kurset er å forebygge isolasjon og bygge nettverk.

Kursinnhold

  • lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier
  • opplæring i teknikker knyttet til praktiske og kreative aktiviteter
  • informasjon, demonstrasjon og utprøving av syns- og hørselstekniske hjelpemidler etter behov
  • undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling

Alle aktivitetene er tilpasset årstiden.

Praktisk informasjon

Kursholdere er Inger Lise Vincent og Aashild Klopan.

Kontaktperson er Aashild Klopan

Elektronisk påmeldingsskjema finner du her.