18. til 21. september 2018: "Sanselig mat"/ADL-aktiviteter i dagliglivet

Tid: 18. til 21. september 2018

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Påmeldingsfrist: 10. juni 2018

Mål for kurset er å få kunnskap om nye matvarer og hvordan tilberede god hverdagsmat.

Kursinnhold

  • strategier for planlegging, innkjøp og tilbereding av mat
  • sanseopplevelser med mat: lukte, smake, kjenne
  • enkle oppskrifter til daglig bruk
  • hjelpemidler/redskaper til matlaging
  • hvordan gjøre kjøkkenet til en god arbeidplass for deg

Praktisk informasjon

Kontaktperson er Line Hovland.

Elektronisk søknadsskjema finner du her.