20. til 23. mars 2018: Filterbriller

Tid: 10. til 23. mars 2018

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 10. januar 2018

Målet er å lære om filterbriller og å kunne velge passende filterbriller til ulike aktiviteter og belysning.

Kursinnhold/temaer

  • Kurs om lys og effekten av ulike typer filterbriller
  • Informasjon, demonstrasjon og utprøving av filterbriller i praktiske situasjoner
  • Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling
  • Aktivitetene er tilpasset årstiden

Praktisk informasjon

Kursholdere er Rolf Lund og Ann-Britt Johansson.

Kontaktperson er Ann-Britt Johansson

Kurset arrangeres også 18. til 21. september 2018. Da med søknadsfrist 1. juni 2018.

Elektronisk søknadsskjema finner du her.