20. til 23. mars 2018: Parkurs

Tid: 20. til 23. mars 2018

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 10. januar 2018

Kurset søker å gi ektefelle/partner økt kompetanse på konsekvensene av kombinert sansetap, samt gi paret gode strategier for kommunikasjon i dagliglivet.

Kursinnhold

  • Øyet og syn
  • Øret og hørsel
  • Tegn og haptisk/taktil kommunikasjon
  • Gode strategier for kommunikasjon i samlivet

Praktisk informasjon

Kursholderne er rådgivere fra regionsentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) og Eikholt.

Kontaktperson er Bente Enggrav.

Elektronisk søknadsskjema finner du her.