23. til 27. april 2018: Kulturuke for personer med medfødt døvblindhet

Tid: 23. til 27. april 2018

Sted: Eikholt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 10. januar 2018

Målet er å skape en arena for å utvikle og utnytte den enkeltes kreative og musiske potensial, samt gi motivasjon og mulighet for kommunikasjon og uttrykk gjennom rytme og musikk. Vi ønsker å gi ny kunnskap om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter for kursdeltakers personell/nettverk.

Kursinnhold

  • Musikkutfoldelse med et stort utvalg av rytme- og klanginstrumenter
  • Kommunikasjon via opplevelser, rytmer, taktil berøring og samhandling
  • Veiledning fra utøvende musikere med lang erfaring med kurs for personer med medfødt døvblindhet
  • Kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter til fagpersoner/ledsagere.

Praktisk informasjon

Kursholdere er Steen Raahauge og Winnie Carset

Kontaktpersoner er Aashild Klopan og Kari Schjøll Brede.

Elektronisk søknadsskjema finner du her.