25. og 26. april 2018: Livskvalitet og psykisk helse

Engasjert dame i rød genser foreleser, rett bak henne står et flippover-stativ.
Illustrasjonsfoto.

Tid: 25. og 26. april 2018

Sted: Scandic Asker, Askerveien 61

Påmeldingsfrist: 15. mars 2018

Vi ønsker velkommen til konferanse om livskvalitet, psykisk helse og familieliv.

Målgruppe

Konferansens målgruppe er personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet og deres pårørende.

Innhold

Foredragsholdere er fagpersoner og personer med egenerfaring med døvblindhet.Detaljert program finnes her.

Beskrivelse av forelesere finnes her.

Praktisk informasjon

Påmelding til Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, enten på telefon 77 75 58 30 eller på e-post til dovblindhet@unn.no innen fredag 15. mars. Det er begrenset antall plasser. Der er ingen konferanseavgift. Reise og opphold dekkes i henhold til pasientreiseforskriften. Mer praktisk infomasjon vil bli utsendt til påmeldte.

Konferansen arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB), i samarbeid med Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) og brukerorganisasjonene Foreningen Norges døvblinde (FNDB) og Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB).