27. februar til 2. mars 2018: Haptisk kommunikasjon

Tid: 27. februar til 2. mars 2018

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblindhet, Drammen

Søknadsfrist: 1. november 2017

Haptisk kommunikasjon er signaler gitt til en person via berøringssansen. Signalene beskriver omgivelsene og formidler visuelle og auditive inntrykk.

Mål

  • Lære å bruke haptisk kommunikasjon
  • Bidra til økt deltakelse i sosiale aktiviteter

Tema/kursinnhold

Kurset inneholder teori om bruk av haptisk kommunikasjon, praktiske øvelser i realistiske hverdagssituasjoner og vil også handle om samarbeid med tolker og nærpersoner.

Praktisk informasjon

Kursholdere fra Haptico og Eikholt.

Kontaktperson er Kari Schjøll Brede.

Elektronisk påmeldingsskjema finner du her.