27. til 31. august 2018: Naturskulptur for personer med medfødt døvblindhet

Tid: 27. til 31. august 2018

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Påmeldingsfrist: 1. mai 2018

Kurset ønsker å skape en arena for å utvikle og utnytte egne kreative, kunstneriske og intellektuelle muligheter, og å bidra til utvikling av kommunikasjon, språk og mestringsfølelse gjennom meningsfulle aktiviteter. Vi ønsker også å gi kunnskap om kommunikasjon, sosiale rammer, kultur og kunstnerisk aktivitet til kursdeltakernes nettverk/personell.

Innhold

Kurset omfatter skulpturarbeid i stein, jern, keramikk og ull. Opplæring og veiledning blir gitt av utøvende kunstnere med lang erfaring i kunstnerisk aktivitet og samarbeid med døvblinde. Det blir gitt kompetanse/kurs for brukers nettverk/personell.

Praktisk informasjon

Kursholdere er Kari Schjøll Brede, Aashild Klopan og diverse kunstnere.

Kotaktperson er Kari Schjøll Brede

Elektronisk påmeldingsskjema finner du her.