28. februar 2018: Utvilkingshemming og aldring

Tid: 28. februar 2018

Sted: Thon Hotel Kristiansand

Påmeldingsfrist: 15. desember 2017

Kurset er et innføringskurs for personell som arbeider ved arbeidssentra og med tiltaket Varig tilrettelagt arbeid med personer med utviklingshemming. Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer og gjøre personalet i stand til kjenne igjen aldringstegn og sette i gang tiltak ut fra dette.

Innhold

Kursdeltakerne får en kort innføring og grunnleggende kunnskap om utviklingshemming og aldringsprosessen og fysiske og psykiske endringer som kan oppstå ved aldring. Også temaer som overgangen fra yrkesliv til pensjonist, livshistorien og samhandling blir berørt. Et nytt kartleggingsskjema til bruk i overgangen vil bli presentert. Kurset er lagt opp med forelesninger og erfaringsutvekslinger. Hver deltaker mottar et kompendium som inneholder kopier av plansjer.

Praktisk informasjon

Kurset går over syv timer med kursstart kl 08.45 på Thon Hotel Kristiansand, Markens gate 9. Overnatting må ordnes av kursdeltakerne selv.

Pris: 2.100 kr (inkludert kursavgift, materiell, lunsj og kaffe/te).

Arrangør er Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Nettpåmelding finner du her.

Kurset søkes godkjent til spesialitetene i klinisk sykepleie, ergoterapi og som klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte egne forbund.