Du er her: Forsiden/Aktuelt

Meistringskurs for pasientar med PHARC

26. - 27. april 2016 arrangerte Lærings- og meistringssenteret i Bergen saman med Statped vest, fagavdeling kombinerte syns- og høyrselstap og døvblindheit, for fyrste gong meistringskurs for pasientar/brukarar med diagnosen PHARC og deira pårørande. Til saman møtte 12 brukarar og pårørande.

Les mer
Ane Marte E. Halkjelsvik, Elin Haugland og Inger Marie Storaas i grønne omgivelser.

KreftTegn – ny nettportal

Informasjon om kreft til døve har vært en mangelvare. Statped har i samarbeid med Norges døveforbund og Kreftforeningen lagd en ressurs som kan bidra til å endre dette. 

Les mer
Foto av forsiden til nettsiden KreftTegn

Griper sjansen med iPhone

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde arrangerer kurs i bruk av iPhone sammen med leselist. For deltakerne handler det om læring og selvstendighet. 

Les mer
Kurs på Eikholt om bruk av iphone ved hjelp av leselist. Fra venstre kursleder John Ulriksen som veileder og underviser kursdeltaker Enny Sjøvoll. Mellom dem sitter tolk Marit Eriksen.

Ny rapport om tolketjenesten

Arbeids- og sosialdepartementet har fått en ekstern vurdering av hvordan tolketjenesten fungerer i Norge i dag. 

Les mer
Trestatue av Olaf Frøiland og Halvdan Larsen i ett av husene på Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde.

Inviterer til friske utfordringer

Regionsenteret for døvblinde (RSDB) planlegger «ekstremsporthelg» for unge med kombinert syns- og hørselsnedsettelse.  

Les mer
De som planlegger høstens «ekstremsporthelg» samlet foran en av søylene til Tromsø bibliotek og byarkiv. Fra venstre: Brukerrepresentant Mia Hemmingsen, Håvard Lium (adjunkt ved Tromsdalen videregående skole og fagkonsulent hos Norges Idrettsforbun

Ny bok om medfødt døvblindhet

Nederlandsk bok om medfødt døvblindhet er oversatt til dansk. 

Les mer
Illustrasjonsbilde av boka «Medfødt døvblindhed – Støtte til børn og voksne, som er født med en syns- og hørenedsættelse eller blevet døvblinde kort efter fødselen»