Bua mi – språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet

To unge menn med medfødt døvblindhet har gjennom prosjektet ”Bua mi” fått muligheten til å bygge ei bu samtidig som de har gjort erfaringer i å kommunisere taktilt om arbeidsprosessen. Arbeidet er gjort fra grunnen av: De har vært i skogen og felt trær og i smia og laget spiker samtidig som de har holdt på med selve byggingen. Det er et mål at kunnskapen som utvikles her også kan brukes i andre kommunikasjonssituasjoner.

Les mer
De snakker om ”TRE”

Ny organisering fra 1. januar 2013: Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 28.06.12 besluttet at kompetansetjenester for døvblinde skal organiseres som én nasjonal kompetansetjeneste med forankring i ett regionalt helseforetak. Ansvaret legges til Helse Nord RHF.

Les mer om ny organisering av tjenestene til døvblinde.

Ny organisering fra 1. januar 2013: Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 28.06.12 besluttet at kompetansetjenester for døvblinde skal organiseres som én nasjonal kompetansetjeneste med forankring i ett regionalt helseforetak. Ansvaret legges til Helse Nord RHF.

Les mer

Lisbeth Myhre utnevnt til Ridder av 1. klasse

Lisbeth Myhre, nylig avgått avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, ble 23. mai i år utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Myhre er utnevnt for sin betydelige innsats for mennesker med sjeldne funksjonshemninger.

Les mer
Lisbeth Myhre. Foto: Helsedirektoratet

Døvblindes hverdag

Med fokus på temaene synlighet, faglighet og dokumentasjon arrangerte Nordens velferdssenter 23. - 26. april 2012 konferansen „Døvblindes hverdag“ i Oslo. Konferansen omhandlet både medfødt og ervervet døvblindhet.

Les mer

Vil at flere skal få muligheten til å trene

Berit R. Øie er en aktiv løper med ervervet døvblindhet. For å gi flere døvblinde muligheten til å løpe har hun utgitt et informasjonshefte om løpeledsaging. 12. mai sørget hun for at to lag med døvbilnde stilte i Holmenkollstafetten. Øie har også tips til de som synes de burde trene, men som sliter med motivasjonen.

Les mer
Berit R. Øie løper sammen med tolk Nina Torstensen.