Blindeundervisningen feiret 150 år

I år er det 150 år siden Norges første skole for blinde elever ble åpnet. 22. november inviterte Huseby kompetansesenter til åpen dag i anledning jubileet.

Les mer

Født med en sjelden diagnose

Heftet ”Født med en sjelden diagnose – Med sterke vilje og systematisk hjelp kan hverdagen bli bra!”, ble utgitt av Helsedirektoratet i mars 2011. Heftet inneholder åpenhjertige intervjuer med personer som har sjeldne diagnoser og utfordringer de har møtt på grunn av sin funksjonshemning.

Les mer

Utvidet tilbud om tegnspråkutdanning

Universitetet i Oslo (UIO) vedtok i januar 2011 å overføre bachelorgraden i tegnspråk og tolkning fra UIO til Høgskolen i Oslo (HIO). Utdanningen styrkes nå med 15 nye studieplasser og høyskolen får støtte til nye lokaler.

Les mer

To stortingsmeldinger som angår tjenestene til døvblinde

Fredag 8. april la Helse- og omsorgsdepartementet fram ”Nasjonal helse- og omsorgsplan for 20011-2015” (Stortingsmelding nr. 16). Samme dag ble også ”Læring og fellesskap” (stortingsmelding nr. 18), lagt fram av Kunnskapsdepartementet. Begge meldingene angår i noe grad tjenestene til personer med døvblindhet.

Les mer

En sjelden dag

Mandag 28. februar 2011 arrangeres En sjelden dag for fjerde gang. De seks sjeldensentrene ved Oslo universitetssykehus markerer dagen med å bemanne to stands på Rikshospitalet og en på Ullevål fra klokken 10:00 til 14:00.

Les mer
Rare disease day

Skolen for døvblindfødte videreføres

Kunnskapsdepartementet vil videreføre skoletilbudet for døvblindfødte ved Skådalen kompetansesenter i Oslo og grunnskoletilbudet for døve på A. C. Møller skole ved Møller-Trøndelag kompetansesenter.

Les mer