Tolkestudiet overføres til Høgskolen i Oslo

Tolkestudiet overføres fra Universitet i Oslo til Høgskolen i Oslo.

Les mer
Haptisk kommunikasjon

Hyllest til Louis Braille

I 2009 var det 200 år siden punktskriftens oppfinner, Louis Braille (1809 - 1852) ble født. I anledning jubileet er artikkelsamlingen ”Louis Brailles punktskrift - enkel og genial”, utgitt som er en hyllest til Braille.

Les mer
Louis Brailles punktskrift - enkel og genial

Ny forskrift for nasjonale kompetansetjenester

Ny forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten trådte i kraft 1. januar 2011.

Les mer

Skolen for døvblindfødte 30 år

Skådalen skole for døvblindfødte ved Skådalen kompetansesenter feiret 30-års jubileum i høst. Skolen ble opprettet høsten 1980 og har i dag sju elever, fordelt på førskole-, grunnskole- og videregående nivå. Skolen har også skole/fritidsordning.

Les mer
30 års jubileumets foredragsholdere. Fra venstre: Karin Torgerstuen, Anne Merete Tengs, Thora Grongstad, Bjørg Edna Rike og Anne Nafstad.

Kunst er noe vi gjør!

Nordisk kulturforbund har siden 1996 arrangert kulturuker ulike steder i Skandinavia, der personer med medfødt døvblindhet utfører kunstneriske aktiviteter sammen med profesjonelle kunstnere. En skandinavisk prosjektgruppe har sett nærmere på arbeidet og de estetiske opplevelsene som utspiller seg mellom den døvblinde, kunstneren og personalet.

Les mer
Flemming Ask Larsen (med bind for øynene) kjenner på at steinhugger Andres Thorlin hugger i stein.

Rapport om samorganisering av sjeldne

Helsedirektoratets utredning av organisatorisk samling av kompetansesentrene for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger i én nasjonal kompetansetjeneste, er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. Forslag til omorganisering av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde er inkludert i utredningen.

Les mer