Samorganisering av sjeldenfeltet

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede en organisatorisk samling av eksisterende kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger i en nasjonal kompetansetjeneste. Forslag til omorganisering av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde er inkludert i denne utredningen.

Les mer

Historien om Kaja

Spesialpedagog Liv Holmen fikk andreplass i A-magasinets reportasjekonkurranse for sin historie om Kaja som har medfødt døvblindhet. Liv Holmen har vært lærer for Kaja i 16 år. Nå er hun pensjonert, men de to har fortsatt kontakt, minst en gang i uken.

Les mer
Liv Holmen og Kaja

Ny bok om CHARGE-syndrom

Nylig ble den første boken om CHARGE-syndrom utgitt i USA. Syndromet er en kombinasjon av spesifikke medfødte misdannelser med et meget sammensatt sykdomsbilde. Personer med CHARGE har ofte kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet. De fleste med CHARGE får problemer med kommunikasjon, pust, svelging, hørsel, balanse og tale.

Les mer
Boken CHARGE syndrome

Naturskulptur - med lyd og vibrasjon

Det 12. Naturskulptur-kurset for personer med medfødt døvblindhet ble arrangert 27. august - 2. september. Naturskulptur er et tilpasningskurs for personer med medfødt døvblindhet og arrangeres av Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, i samarbeid med Johnsgård Turistsenter. Kursledere er skandinaviske kunstnere og fagpersoner fra kompetansesystemet i Norge. De døvblinde, deres ledsagere og kurslederne utgjør en spennende og kreativ gruppe, og i år resulterte samarbeidet i en ny plass i Skulpturparken: Speileplassen.

Les mer
Ledsagere fikk bind for øynene og kjente på vibrasjoner for å lære om hvordan personer med døvblindhet sanser.

Prinsessen delte ut Eikholt-prisen til Tare Teksum

Prinsesse Märtha Louise fikk gleden av å dele ut Eikholt-prisen 2010 til Tare Teksum og Lars Monsen. De fikk prisen for deres engasjement for å gi personer med døvblindhet økt livskvalitet og flere muligheter. Prisen ble delt ut i forbindelse med Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde sitt 30-års jubileum 24.august.

Les mer
Prinsesse Märtha Louise deler ut Eikholt-prisen til Tare Teksum.

Familiesamling til fjells

Familiene til tolv barn og unge med døvblindhet, og mer enn 60 personer med stort og smått var med på likemannssamling i den lille fjellbygda Sømådalen, nord i Engerdal, i begynnelsen av juli.

Les mer
Per-Christian og Ann-Cathrin Hartvigsen tok seg fram den 3 km. lange steinete seterveien inn til Jotsetra med elektrisk rullestol.