11. til 14. desember 2018: Kommunikasjon og kultur

Tid: 11. til 14. desember 2018

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Påmeldingsfrist: 1. juni 2018

Les mer