Forskning og utvikling

Forskning og litteratur om døvblindhet

En mengde litteratur, samt en oversikt over tilgjengelig forskning om døvblindhet finner du her.
Les mer her

Nasjonalt kvalitetsregister

Nasjonalt kvalitetsregister for døvblinde ble opprettet i 2009. Hensikten med registeret er først og fremst å forbedre kvaliteten på tjenester og tilbud som gis til personer med døvblindhet. Registeret vil også danne et viktig grunnlag for forskning om døvblindhet og årsaker som ligger til grunn for døvblindhet.
Les mer her

Utdanning innen fagfeltet døvblindhet

I Norge finnes det flere utdanningsforløp som er relevante for arbeid innen fagfeltet døvblindhet.
Les mer her