Hvordan kan prester møte døvblinde?

Gruppebilde av elleve smilende personer, stående foran en rekke med avlange vinduer, i et undervisningsrom. Sju av dem er kvinner, mens resten er menn.
Helst fremst til høyre, rådgiver Bodil Ballovara Olufsen. Foto: Elena Hauge.

Regionsenteret for døvblinde i Tromsø (RSDB) har hatt undervisning om døvblindhet for Kirkelig utdanningssenter nord - KUN. 

Rådgiver Bodil Bollovara Olufsen og psykologspesialist Elena Hauge fra RSDB hadde undervisning om døvblindhet for Kirkelig utdanningssenter nord - KUN, tirsdag 6. februar. To kateketer, sju prester og lederen for KUN var med på undervisningen, som tok for seg hvordan prester kan møte personer med kombinert sansetap. Bakgrunn: Et ukes-prosjekt hos KUN om de blindes situasjon, med utgangspunkt i bibelhistorien om den blinde Bartimeus.