Regionsentrene

I samarbeid med kommunene har Regionsentrene et særlig ansvar for oppfølging av personer med døvblindhet i sin del av landet.

Regionsentrene tar imot henvendelser direkte fra brukere selv, pårørende og relevante fagpersoner, gjør utredninger og gir råd/veiledning og opplæring. De sprer kunnskap om døvblindhet, gir råd om aktuelle tiltak og informerer om de rettigheter som personer med døvblindhet har. PS. Lenkene nedenfor går direkte til henvisningsskjema.