Forskning og litteratur om døvblindhet

En oversikt over tilgjengelig forskning om døvblindhet kan du finne på forskningsoversikten til Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

I tillegg finnes det en mengde litteratur om døvblindhet publisert i anerkjente tidskrifter. I denne referanseoversikten ligger artikler fra databasene til PubMed oppført med lenker til de spesifikke PubMed sidene. Du kan klikke på lenkene for å se artiklene i fulltekst eller som abstract.

De fleste artiklene i referanseoversikten vil ikke være gratis tilgjengelig i fulltekst, men vi kan være behjelpelige med å sende deg en kopi av artikkelen du søker.

Dersom du ønsker å få tilsendt kopi av en artikkel, eller du  har tips om andre artikler som bør inkluderes i referanseoversikten, kan du sende en e-post til: dovblindhet@unn.no, som inkluderer forfatternavn og tittel på artikkel.

Forøvrig kan du finne et utvalg publikasjoner her:

Medfødt døvblindhet publikasjoner

Ervervet døvblindhet publikasjoner