Utdanningsforløp for arbeid innenfor fagfeltet døvblindhet

I Norge finnes det flere utdanningsforløp som er relevante for arbeid innenfor fagfeltet døvblindhet:

 • Grunnutdanninger som vernepleier, barnehagelærer og lærer,  kan være basis for arbeid med personer med døvblindhet i barnehage, skole, bolig og avlastning. I tillegg til en grunnutdanning er det nødvendig med opplæring i kommunikasjon med personer med døvblindhet generelt, og de enkelte man skal jobbe med spesielt.
 • Vil du jobbe som rådgiver kreves det vanligvis en master eller tilsvarende. Masterstudiet bygger gjerne på grunnutdanninger innenfor helsefag eller pedagogikk, for eksempel vernepleier, sosionom, barnehagelærer, lærer, tolk etc. 
    
 • Innenfor spesialpedagogikk kan en ta en master på to år. Her kan en blant annet velge audio- eller synspedagogikk som studieretning. Det finnes også deltidsstudier i audio- og synspedagogikk. Det varierer noe fra år til år hvilke universitet og høgskoler som tilbyr dette. 
   
 • Veiledning og rådgivning er en vesentlig del av arbeidet i nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Studier i veiledning tilbys ved flere høgskoler, også som deltidsstudie.
   
 • Leger med spesialisering innenfor syn, hørsel og genetikk kan jobbe med utredning av døvblindhet og behandling av spesielle sykdommer i øye og øre.
   

Europeisk masterutdanning om medfødt døvblindhet og kommunikasjon

Ved Universitetet i Groningen i Nederland er det etablert en europeisk masterutdanning om medfødt døvblindhet og kommunikasjon. Dette er den eneste masterutdanningen som gir en spesialisering på dette området. Studiet varer i 12 måneder og gir 60 studiepoeng. Offisielt språk er engelsk.

Overordnede tema er meningsdanning, partnerkompetanse, taktil kommunikasjon og overgang til et kulturelt språk.

Programmet består av:

 • en teoretisk del, inkludert litteraturstudie og fire uker forelesninger
 • coaching og støtte i metodikk
 • praksis og rapportskriving
 • forskning og avhandling. Dette er den viktigste delen av masteroppgaven
 • et reflekterende essay der studentene knytter sine prosjekter til generelle teorier og modeller

Karriereutsikter:
Programmet skal gi studentene nok kunnskap og ferdigheter til å jobbe innenfor utdanning relatert til døvblindhet, samt andre relaterte og komplekse funksjonshemninger hvor taktil kommunikasjon er viktig. Fagfolk som allerede jobber med brukergruppen skal få forbedrete kommunikasjonsevner, økt innsikt og kunnskap.

Master Educational Sciences Communication and Congenital Deafblindness