Brukerorganisasjoner

Fra 2009 er det to brukerorganisasjoner for personer med døvblindhet.


Foreningen Norges døvblinde (FNDB), med avdeling for foreldre/søsken
Foreningen Norges døvblinde (FNDB) 
FNDB avdeling døvblindfødte

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde  (LSHDB)