www.dovblindhet.no

Utdanningsforløp for arbeid innenfor fagfeltet døvblindhet

2010-10-20 Webmaster

I Norge finnes det flere utdanningsforløp som er relevante for arbeid innenfor fagfeltet døvblindhet:

Europeisk masterutdanning om medfødt døvblindhet og kommunikasjon

Ved Universitetet i Groningen i Nederland er det etablert en europeisk masterutdanning om medfødt døvblindhet og kommunikasjon. Dette er den eneste masterutdanningen som gir en spesialisering på dette området. Studiet varer i 12 måneder og gir 60 studiepoeng. Offisielt språk er engelsk.

Overordnede tema er meningsdanning, partnerkompetanse, taktil kommunikasjon og overgang til et kulturelt språk.

Programmet består av:

Karriereutsikter:
Programmet skal gi studentene nok kunnskap og ferdigheter til å jobbe innenfor utdanning relatert til døvblindhet, samt andre relaterte og komplekse funksjonshemninger hvor taktil kommunikasjon er viktig. Fagfolk som allerede jobber med brukergruppen skal få forbedrete kommunikasjonsevner, økt innsikt og kunnskap.

Master Educational Sciences Communication and Congenital Deafblindness