Kommunikasjon med alle sanser, kurs i to deler

Tid:

  • Del 1: 6. til 9. februar 2018
  • Del 2: 29. mai til 1. juni 2018

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 1. november 2017

Målet med kurset er å lære flere ulike måter å kommunisere på - gjerne sammen med ledsager/familiemedlem, lære å tolke informasjon gjennom taktil sans (berøring og bevegelse), økt deltakelse i lokalt nettverk og fellesskap med andre, samt økt kroppsbevissthet.

Tema/kursinnhold

Det blir øvelser i ulike måter å kommunisere på, som taktile tegn, alfabeter og haptisk kommunikasjon, gjerne sammen med egen ledsager/familimedlem. Den taktile sansen stimuleres og bevisstgjøres ved hjelp av kreative aktiviteter, som også er med på å bevisstgjøre en eventuell restfunksjon av syn og hørsel. På kurset vil vi øve på å tolke informasjon via lukt og smak. Kurset vil også omfatte fyskiske aktiviteter, samt bevisstgjøring og øvelser for ledsagere.

Praktisk informasjon

Kursholdere og kontaktpersoner er Aashild Klopan og Kari Schjøll Brede.

Lenke til elektronisk søknadsskjema finner du her.