Kommunikasjon og ervervet døvblindhet

Ved ervervet døvblindhet endres forutsetningene for å kommunisere gradvis. Kommunikasjonsformene som benyttes blant personer med døvblindhet er derfor mange og ulike.

De fleste personer med døvblindhet har hatt tilgang til et  et tale- eller tegnspråklig miljø før det kombinerte sansetapet utviklet seg.

Behov for nye kommunikasjonsformer
Ved hjelp av tilrettelegginger og tilpasninger vil det for noen være mulig å bruke samme språkform og kommunikasjonskanal som før, enten det er talespråk eller tegnspråk. For andre vil syns- og hørselshemmingen bli så alvorlig at det er behov for å lære nye kommunikasjonsformer.

Det er avgjørende at omgivelsene forstår og tilegner seg de nødvendige ferdighetene for å kommunisere med personer med døvblindhet. Fysisk kontakt er et uttrykk for tilstedeværelse og er et viktig element i alt samvær med personer med døvblindhet.

Klikk her for å lese om ulike kommunikasjonsformer og tilpasning av kommunikasjon.

Informasjonsfilm fra Statped om kommunikasjon med døvblinde