Kontakt oss

Nasjonalkompetansetjeneste for døvblinde, koordineringsenheten
Postadresse: Postboks 88, 9038 Tromsø
Kontorsted: Grønnegata 83, 9008 Tromsø

Leder for koordineringsenheten Trine Seljeseth: trine.seljeseth@unn.no

Tlf: 77 75 58 30

E-post: dovblindhet@unn.no

Åpningstider: Mandag – fredag, 08.30 – 15:30