Mer kunnskap

Møterom med oransje stoler, mikrofoner på bordene, skjermer og tavler på veggene.

Under denne fanen har vi samlet lenker til materiale for videre lesning. 

Her på Kunnskapsbank finner du rapporter fra prosjekter som Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) står bak, vi har også samlet lenker til forskning om døvblindhet både nasjonalt og internasjonalt. NKDB lager en rekke brosjyrer og nye kommer stadig til. Du finner hele serien her i pdf-format. Vi deler også lenker til aktuelle artikler, samt til alle de regionale helseforetakene i Norge, interesseorganisasjoner nasjonalt og internatsjonalt og mange andre instanser som er relevante innen døvblindefeltet.