Lenker

Oversikt over aktuelle lenker.

Regionale helseforetak i Norge 

Helse Midt-Norge 

Helse Nord

Helse Sør-Øst 

Helse Vest 

Øvrige helseforetak i Norge 

Interesseorganisasjoner

Cochleaklubben
Foreningen Norges døvblinde (FNDB) 
HLF - Hørselshemmedes landsforbund
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede (LSHDB)
Norges blindeforbund
Norges døveforbund (NDF)
Retinitis pigmentosa foreningen RFPN 


Rådgivningskontor

Rådgivningskontor for hørselshemmede - en tjeneste for hørselshemmede og døvblinde og deres nettverk, Bergen kommune
Rådgivningskontoret for hørselshemmede, Oslo kommune
Rådgivningstjenesten for døve og døvblinde, Trondheim kommune

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen)

NAV - Hjelpemidler
NAV - Tolketjenesten

Ressurssenter i Norden 

Center for døvblindhed og høretab (Danmark)
Socialstyrelsen (Danmark)
Nationellt kunnskapscenter för dövblindfrågor (Sverige)
Nordens Välfardscenter (Sverige)
Resurssenter Mo Gård (Sverige)

Interesseorganisasjoner i Norden

Foreningen danske døvblinde
Förbundet Sveriges Dövblinda
PCN Pro Communicatio Nordica

Interesseorganisasjoner og ressurssenter utenfor Norden

Deafblind international
Deafblind UK
Helen Keller National Center for Deaf-Blind Youths and Adults (USA)
Le Cresam
National Consortium on Deaf-Blindness (U.S.A)
Sense for deafblind people (England)
Sense International
Sense Scotland
Swiss National Association of and for the Blind
The Acquired Deafblindness Network (ADBN)
The World Federation of the Deafblind
Visio/Sensis/De brink

Internasjonalt

Eurodis- rare diseases Europe

Litteratur

Materialcentret - center for visuelle og auditive specialundervisningsmaterialer
Nordens Välferdscenter

Journal of Deafblind Studies on Communication

Andre 

Familienettet.no - Råd og veiledning for foreldre

Kunnskapsbanken.net - om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) 
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse

Pårørendesenteret.no 
Regional koordinerende enhet for rehabilitering i Helse Sør-Øst

Regjeringen.no - om Grønt kort
Sansetap.no 

Signo

Sjelden.no
Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)
Tegnordbok.no

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) 

Unge funksjonshemmede 
University of Groningen - Master Educational Sciences Communication and Congenital Deafblindness

Teater Manu 

Vidensportalen på det sociale område 

Appbibliotek.no 

Materialecentret 

Kognitiv.no 


Andre kompetansesentre for sjeldne funksjonshemninger

Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
Nevromuskulært kompetansesenter
Norsk senter for cystisk fibrose
Senter for sjeldne diagnoser 
TAKO-senteret

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Rarelink -Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Forslag til lenker kan sendes til dovblindhet@unn.no