Nordisk definisjon av døvblindhet

Nærbilde av to par med hender som møtes i taktil kommunikasjon.
Ilustrasjonsfoto: Roy-Morten Østerbøl

Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming. 

Her er den reviderte nordiske definisjonen av døvblindhet fra 2016, i norsk og engelsk versjon. 

Norsk versjon - Norwegian version 

Engelsk versjon - English version.