Sentre med landsdekkende funksjoner

 • Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde
  Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde tilbyr kombinert  syns- og hørselsutredning og habilitering/rehabilitering. Fokus er muligheter gjennom kunnskap om eget sansetap. De gir opplæring i ulike kommunikasjonsformer. Eikholt tilbyr utprøving og opplæring i hjelpemidler, inklusiv IT/iPad og iPhone. Kurs og opplæring omfatter også tilbud til familie og nettverk.
  -
  Helen Kellers vei 3, 3031 Drammen
  Tlf: 32 88 90 50
  E-post: post@eikholt.no
  www.eikholt.no
   
 • Faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Statped
  Fagavdeling syn har en egen landsdekkende funksjon i forhold til synsutredninger for personer med døvblindhet/kombinerte sansetap.
 • Postadresse: Statped postmottak, postboks 113, 3081 Holmestrand
 • Tlf: 02196
  E-post: post@statped.no