1 / 7 
 
Partneren snakker om at de skal bruke skrutrekker. Snakkehender er underst og lyttehender ligger ovenpå. 
Partneren snakker om at de skal bruke skrutrekker. Snakkehender er underst og lyttehender ligger ovenpå.