Stressmestring - oppmerksomt nærvær og yoga i to deler

Tid:

  • Del 1: 11. til 14. september 2018
  • Del 2: 20. til 23. november 2018

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Påmeldingsfrist: 1. juni 2018

Å leve med kombinert syns- og hørselsnedsettelse krever konstant konsentrasjon for å orientere seg og for å kommunisere med omverdenen. Dette medfører en energibruk, som er utfordrende å håndtere. Yoga kan bidra til større ro, konsentrasjon og økt mestring av ulike utfordringer i dagliglivet.

Mål

  • større fokus på oppmerksomt nærvær i hverdagen
  • lære øvelser og få redskaper som kan overføres til hverdagen

Kursinnhold

  • lære nye strategier for oppmerksomt nærvær
  • samtaler og erfaringsutveksling
  • puste og balanseøvelser
  • yoga
  • hvordan disponere energi i dagliglivets gjøremål
  • øvelser til hjemmebruk

 

Praktisk informasjon

Kursholdere er Gunilla H. Rönnblom og Marit Kjus Garden

Kontaktperson er Bente Enggrav.

Elektronisk påmeldingsskjema finner du her.