Vil vite mer om CBS

Lyshåret kvinne sitter i et mingleområde i en gråblank sofabenk. Hun smiler og ser rett i kamera.
Line Hovland ønsker å få mer kunnskap om CBS. Foto: Roy-Morten Østerbøl.

 «Ser» du lys, mønstre, farger eller figurer og personer som andre ikke ser? Da vil Line Hovland, rådgiver ved Eikholt, gjerne ha kontakt med deg.

Fenomenet kalles Charles Bonnet Syndrom (CBS) og rammer cirka halvparten av alle med redusert syn. I dag er det lite kunnskap om hvordan det er å leve med disse «synene» (hallusinasjoner) når en har kombinert sansetap. Hovland ønsker derfor å ha dette som tema i sitt masterprosjekt.

Prosjektet skal undersøke hvordan hallusinasjonene påvirker dagliglivets aktiviteter. Hun ønsker også å finne ut hvordan hallusinasjonene har innflytelse på det sosiale livet; på jobb, med venner og familie.

Hovland planlegger å arrangere to til tre møter i en fokusgruppe hvor målet er at deltagerne deler erfaringer rundt det å leve med disse «synene». Møtene i fokusgruppen vil finne sted i november, desember og januar neste vinter. Møteplassen er Eikholt. Deltagerne vil få dekket sine utgifter i forbindelse med å delta.

Dersom du er interessert i å delta eller ønsker mer informasjon kan du kontakte Hovland på mail: line.hovland@eikholt.no