11. og 12. juni 2019: Tegnkommunikasjon i taktil modalitet

Tid: 11. og 12. juni 2019

Sted: Statped, Gamle Hovsetervei 3, Oslo

Påmeldingsfrist: 28. mai 2019

Kurset er lagt opp til en kombinasjon av teoretisk og praktisk tilnærming av tegnkommunikasjon i taktil modalitet.

Målgruppe

Alle som kommuniserer med mennsker som har behov for taktil støtte i kommunikasjonen. Foresatte/familie, nærpersoner, barnehage- og skolepersonell, ansatte i bolig/avlastning, dagsentre, helsepersonell.

Innhold

Innhold:

 • ulike former for tegnkommunikasjon
 • naturlige tegn
 • tegnspråkteori
 • hilseritualer
 • etablering av taktil kontakt
 • felles oppmerksomhet
 • snakke- og lytte-hender
 • kroppsnære tegn
 • haptisk kommunikasjon
 • posisjonering
 • dagligdagse tegn som brukes i rutinesituasjoner og aktiviteter
 • sangregler og lekescript
 • aktiviteter i dagliglivet script

Det legges opp til praktiske øvelser

Forelesere: Annika Maria Johannessen, Odd-Erik Madsen, Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren, Agnethe Fjellanger og Hege Kristine Høgmo

Praktisk informasjon

Pris er kr 600 pr. dag. Kurset er gratis for de som arbeider i forhold til brukere som er tilmeldt Statped. Det må da spesifiseres i feltet for kommentarer at det ikke skal sendes faktura.

Kontaktinformasjon

Agnethe Fjellanger

Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren

Lenke til påmeldingsskjema finner du her.