11. og 12. november 2021: SPOT

Tid: 11. og 12. november 2021

Sted: Digital konferanse, ingen påmelding.

 

SPOT er Statpeds årlige konferanse om teknologi og spesialpedagogikk.Årets konferanse har tittelen "Aktiv læring - spesialpedagogikk og teknologiens mange muligheter i et inkluderingsperspektiv. Om å utnytte barn og unges interesser og mestring for å skape aktivt og inkluderende læringsfellesskap".

Målgruppe

SPOT er en praktisk konferanse som skal inspirere, gi oversikt og øke kompetansen. Konferansen er for lærere, barnehagelærere, PPT, skoleledere, fagpersoner ved universiteter, høgskoler og i helsesektoren og for foreldre.

Praktisk informasjon

Konferansen er gratis og streames via statped.no. 

Konferansen er tegnspråktolket. Du kan stille spørsmål i chaten.

For mer informasjon, program og oversikt over forelesere, følg lenken.