12. til 16. august 2019: Sharing the knowledge to act

Tid: 12. til 16. august 2019

Sted: Gold Coast, Australia 

Deafblind International (DBI) inviterer til den 17. verdenskonferansen i Gold Coast, Australia. Tema for konferansen er tilgjengelighet, kommunikasjon og teknologi.

Følg denne lenken for mer informasjon: http://www.ableaustralia.org.au/dbi2019

Utfyllende informasjon fås også ved å sende e-post til:  dbi2019@ableaustralia.org.au