18. til 20. mai 2021: "Leve med Usher syndrom"

Tid: 18. til 20. mai 2021

Sted: Evenes syn- og mestringssenter, 8533 Bogen i Ofoten

Påmeldingsfrist: 1. mars 2021

Etter flere vellykkede arrangement, har vi gleden av å invitere dere til et nytt kurs. Dette kurset er et samarbeid mellom Regionsenteret for døvblinde og Evenes syn- og mestringssenter

Tema/kursinnhold

Erfaringer og strategier ved Usher syndrom. Psykolog Maj Volden vil ha et foredrag og vi snakker om tilstedeværelse i eget liv. Gunilla Rønnblom fra Signo skal snakke om boken Livsomstillinger, noe som direkte berører hvordan endringer stadig gir nye livsvilkår for personer med kombinerte sansetap.

Kurset gir muligheter for å møte andre mennesker i tilsvarende situasjon, alle har et kombinert syns- og hørselstap av ulik grad. Her kan man dele erfaringer og få nye innspill på hvordan håndtere dagliglivets gjøremål eller bare dele gode skildringer fra eget liv. Kurset er beregnet på voksne personer med Usher syndrom type 1, 2 og 3, både talespråklige og tegnspråklige.

Praktisk informasjon

Kurset holdes på Evenes syn- og mestringssenter. Egenandel er kr. 490,- pr. person i enkeltrom og kr. 350,- pr. person i dobbeltrom.

Hvis du er interessert i å delta på dette kurset, ta kontakt med: Bodil Ballovara Olufsen: Bodil.ballovara.Olufsen@unn.no eller telefon 77 75 58 37