19. og 20. september 2019: Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 2

Tid: 19. og 20. september 2019

Sted: Statped, Gamel Hovsetervei 3, Oslo

Påmeldingsfrist: 2. september 2019

 

Dette er modul 2 i en kursrekke på 4 moduler. Modulene bygger på hverandre og siste modul går våren 2020. Modul 2 omhandler grunnleggende prinsipper for etablering av kontakt og sosialt samspill med barn, unge og voksne med medfødt døvblindhet. Kurset fokuserer på partnerkompetanse og relasjonsbygging.

Målgruppe

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, skole, foreldre/familie, BPA, avlastning, bolig, Idrettsforeninger og generelt alle som jobber med eller er pårørende til mennesker med komplekse kommunikasjonsbehov og multifunksjonshemning, kombinerte sansetap eller medfødt døvblindhet.

Innhold

For å skape kontakt og samspill med personer med medfødt døvblindhet, er det nødvendig at partneren tar i bruk ulike strategier som kan være en støtte for barnets utvikling. Partneren kan med sine strategier bidra til gjensidighet, tur-taking og felles oppmerksomhet.  Kroppslige, rytmiske og emosjonelle aspekter vil spille en spesielt stor rolle i etableringen av samspillet og danner et videre grunnlag for samspillsmønstre som senere kan utvikles mot mer komplekse kommunikative funksjoner. 

Foreldre/foresatte som er i arbeid og mottar tjenester i regi av Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven §12-9, 3. ledd. De kan også ha rett til opplæringspenger.
Opplæringspenger dekkes av NAV i henhold til folketrygdloven §9-14.

Praktisk informasjon

Pris er kr 1200 inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som jobber med eller er pårørende til personer med medfødt døvblindhet som mottar tjenester fra Statped. 

Kontaktinformasjon

Kirsten Costain eller mobil 470 19 652

Gro Hallan Tønsberg eller mobil 997 43 940

Agnethe Fjellanger eller telefon 55 92 35 38

Sally Damslora eller telefon 55 92 34 93

Lenke til påmeldingskjema finner du her.