2. til 5. mars 2021: Kurs om filterbriller

Tid: 2. til 5. mars 2021

Sted: Eikholt nasjonalt resurssenter 

Søknadsfrist:1. november 2020

Målet for kurset er å lære kursdeltakerne om filterbriller samt gi mulighet for utprøving av filterbriller.

Kursinnhold

  • kurs om lys og effekten av ulike typer filter
  • informasjon, demonstrasjon og utprøving av filterbriller i praktiske situasjoner
  • undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling
  • aktivitetene er tilpasset årstiden

Kontaktperson: Sigrid Midtbø Storkås sigrid.midtbo.storkas@eikholt.no

Lenke til søknadsskjema.