20. til 23. august 2019: "Sanselig mat" ADL-aktiviteter i dagliglivet

Tid: 20. til 23. august 2019

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 1. mai 2019

Målet med kurset er å få kunnskap om nye matvarer og hvordan tilberede god hverdagsmat.

Kursinnhold

  • strategier for planlegging, innkjøp og tilbereding av mat
  • sanseopplevelser med mat: lukte, smake, kjenne
  • enkle oppskrifter til daglig bruk
  • hjelpemidler/redskaper i matlaging
  • hvordan gjøre kjøkkenet til en god arbeidsplass for deg

Prektisk informasjon