23. og 24. mai 2019: Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 1

Tid: 23. og 24. mai 2019

Sted: Statped, Gamle Hovsetervei 3, Oslo

Påmeldingsfrist: 9. mai 2019

Dette er modul 1 i en kursrekke på 4 moduler. Modulene bygger på hverandre og siste modul vil gå våren 2020. Modul 1 vil fokusere på det å forstå hvordan mennesker med kombinerte syns- og hørselsvansker og døvblindhet oppfatter, erfarer og forstår verden. Døvblindhetens natur og variasjon innad i populasjonen vil bli belyst.

Målgruppe

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, skole, foreldre/familie, BPA, avlastning, bolig, idrettsforeninger og generelt alle som jobber med eller er pårørende til mennesker med komplekse kommunikasjonsbehov og multifunksjonshemning, kombinerte sansetap og medfødt døvblindhet.

Innhold

Deltagerne får en grunnleggense forståelse av konsekvensene av kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet. Kjerneprinsippene vedrørende sansenes samspill, det å skape gode læringsmiljø og hvordan en støtter utviklingen til personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet vil bli belyst. Kurset vil bestå av forelesninger og praktiske øvelser.

Foreldre/foresatte som er i arbeid og mottar tjenester i regi av Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven §12-9, 3. ledd. De kan også ha rett til opplæringspenger.
Opplæringspenger dekkes av NAV i henhold til folketrygdloven §9-14.

Praktisk informasjon

Pris er kr 1200 inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som jobber med eller er pårørende til personer med medfødt døvblindhet som mottar tjenester fra Statped.

Kontaktinformasjon: Hege Kristine Høgmo, eller mobil 996 45 264 eller Anne Sofie Løvbrøtte, eller mobil 901 94 015

Lenke til påmeldingsskjema finner du her.