23. og 24. mars 2021: Statpedkonferansen: "Jeg kan og vil - men får vi det til?"

Tid: 23. og 24. mars 2021

Sted: Digital konferanse

Tema er spesialpedagogisk tilrettelegging og oppfølging – med fokus på å skape inkluderende læringsmiljø, som sikrer barns livsmestring og trivsel.

Målgruppe

Pedagogisk personale i skole og barnehage, PP-tjeneste, universitet- og høgskolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Praktisk informasjon

Konferansen er gratis. Ingen påmelding.

Se statped.no for program og lenke til konferansen.