23. til 26. november 2021: Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

Tid: 23. til 26. november 2021

Sted: Eikholt nasjonalt resurssenter

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Deltakerne skal få innsikt i egen situasjon og egne behov på arbeidsmarkedet og få kunnskap om arbeidsmarkedets utvikling og hvilke rettigheter man har.

Tema/kursinnhold

  • kunnskap om ulike støtteordninger i forbindelse med arbeid
  • kartlegging av behov for tiltak på arbeidsplassen
  • kunnskap om bruk av tekniske hjelpemidler
  • tilrettelegging for å kunne holde seg i god form fysisk og psykisk
  • likemannsarbeid

Praktisk informasjon