24. november 2021: Hørselskonferansen

Tid: 24. november 2021

Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberg, Oslo

Påmeldingsfrist: 15. oktober 2021

Hørselskonferansen er en årlig konferanse for hørselsfeltet. Konferansen arrangeres av brukerorganisasjonen Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) med HLF Briskeby kompetansesenter som fast hørselsfaglig samarbeidspartner.

Konferansen er en sted hvor fagmiljøer, forskere, leverandører, politikere og brukere kan utveksle erfaringer og siste nytt om forskning og teknologi. Målsetningen er å være den sentrale møteplassen for hørselsfeltet i Norge.

 

Praktisk informasjon

Lokalene er universelt utformet med blant annet teleslynge og skrivetolk.

Det vil også være mulig å følge konferansen digitalt; detaljer om dette vil annonsert nærmere konferansedato.

  • Konferanseavgift kr 500,- som inkluderer deltakelse og enkel lunsj
  • Inntil 50 gratisplasser for studenter, førstemann til mølla! Inkluderer lunsj (krever påmelding!)
  • Posterpresentasjoner deltar gratis, inkluderer lunsj (krever påmelding)
  • Digital deltakelse gratis (krever påmelding)
  • Konferansen starter 09:00 og avsluttes 16:00