24. og 25. april 2019: Når flere sanser svikter

Tid: 24. og 25. april 2019

Sted: Signo, Andebu

Påmeldingsfrist: 9. april 2019

Kurset gir grunnleggende kunnskap om sansefunksjoner og -integrasjon og ser nærmere på hvilke konsekvenser nedsettelse av sansefunksjoner kan gi. Det vil også være fokus på hvordan man kan tilrettelegge for aktivitet og deltakelse.

Målgruppe

Fagpersoner som i sitt arbeid møter barn og voksne som har nedsettelse i flere sansefunksjoner eller vansker med sanseintegrasjon.

Praktisk informasjon

Kursholdere er psykologspesialist og nevropsykolog Lynn Skei og rådgiver Romy Prochnow.

Kurssted er Signo skole- og kompetansesenter, Molandveien 29 (skolen), 3158 Andebu

Pris: 1 100 kr (inkluderer enkel lunsj)

Informasjon om overnatting, transport og lenke til påmelding finner du her.