27. til 30. april 2021: Kulturuke for personer med medfødt døvblindhet

Tid: 27. til 30. april 2021

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter

Søknadsfrist: 1. november 2020

Målet for kulturuka er å:

  • skape en arena for å utvikle og utnytte sitt kreative, kunstneriske og musiske potensiale
  • skape motivasjon og mulighet for kommunikasjon og uttrykk gjennom rytme og musikk
  • ny kunnskap om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter for kursdeltakers personale/ ledsagere

Kursinnhold

  • musikkutfoldelse med et stort utvalg av rytme- og klanginstrumenter
  • kommunikasjon via opplevelser, rytme, taktil berøring og samhandling
  • veiledning fra utøvende musikere med lang erfaring med kurs for personer med medfødt døvblindhet
  • kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter til personale/ ledsagere

Målgruppe

Målgruppen er personer med medfødt døvblindhet.

Kursholdere: Steen Raahauge og Winnie Carset

Kontaktperson: Aashild Klopan, aashild.klopan@eikholt.no

Lenke til søknadsskjema finner du her.