27. til 30. august 2019: Høstaktiviteter for personer med medfødt døvblinhet

Tid: 27. til 30. august 2019

Sted: Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblindhet, Drammen.

Søknadsfrist: 1. mai 2019

Mål for kurset er å skape en arena for å utvikle og utnytte egne fysiske, kreative, og intellektuelle muligheter, utvikling av kommunikasjon, språk og mestringsfølelse gjennom meningsfulle aktiviteter samt overføring av kunnskap om kommunikasjon, sosiale rammer, kultur og fysisk aktivitet til kursdeltakers nettverk/personell.

Tema/kursinnhold

  • sansestimulering gjennom ulike aktiviteter ute og inne
  • opplæring og veiledning i ulike aktiviteter som padling, turløype, aktiviteter i vann (basseng), forming/leire med mer
  • kompetanseoverføring/kurs for kursdeltakernes nettverk/personell

Praktisk informasjon