29. og 30. april 2021: Tactile Reading

Tid: 29. og 30. april 2021

Sted: Oslo

Statped arrangerer konferansen i samarbeid med Norges Blindeforbund, Norsk lyd- og blinde­skriftbibliotek (NLB) og de svenske initiativtakerne til den første Tactile Reading-konferan­sen (2017). 

Konferansen vil presentere forskning og praksis om tidlig innsats og punktskrift, taktil grafikk, 3D-teknologi til bruk i opplæring og digitale hjelpemidler innen punktskriftområdet. Programmet vil bestå av plenumsforelesninger, ulike typer parallellsesjoner og en stor utstilling for hjelpemiddelleverandører og produsenter.

Det er nå klart for å ta imot sammendrag fra de som ønsker å bidra på konferansen, i form av presentasjoner på 20 eller 40 minutter. Alle presentasjonene skal holdes på engelsk.
Det er også mulig å levere posters. Meld deg på innen 15.mai 2020.

Les utfyllende og oppdatert informasjon her.