3. til 6. september 2019: Sport, fysisk aktivitet og teknologi

Tid: 3. til 6. september 2019

Sted: Eikholt nasjonal ressussenter for døvblinde, Drammen

Søknadsfrist: 1. mai 2019

Målet med kurset er å otivere og legge til rette for økt fysisk aktivitet, samt ta i bruk ny teknologi for større mobilitet og økt selvstendighet.

Kursinnhold

  • motivasjonsforedrag
  • informasjon om trening og kosthold
  • informasjon om sportsutstyr og treningshjelpemidler
  • utprøving av aktivitetshjelpemidler
  • utprøving og opplæring i bruk av blant annet pulsklokker, GPS og sportsapper
  • bruk av pilot, ledsager og tolk i idrett

Praktisk informasjon