30. november til 3. desember 2021: Å leve med visuelle hallusinasjoner på grunn av Charles Bonnet syndrom (CBS)

Tid: 30. november til 3. desember 2021

Sted: Eikholt nasjonalt resurssenter

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Mål med kurset er å lære om CBS, og å kunne leve bedre med CBS.

Tema/kursinnhold

  • undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling
  • betydning av CBS for aktiviteter i hverdagen
  • stressmestring

Praktisk informasjon