31. august til 2. september 2021: Høstaktiviteter for personer med medfødt døvblindhet

Tid: 31. august til 2. september 2021

Sted: Ekholt nasjonalt resussenter

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Mål med kurset:

  • skape en arena for å utvikle og utnytte egne fysiske, kreative, og kognitive muligheter
  • utviklinge kommunikasjon, språk og mestringsfølelse gjennom meningsfulle aktiviteter
  • overføre kunnskap om kommunikasjon, sosiale rammer, kultur og fysisk aktivitet til kursdeltakers nettverk / personell

Tema/kursinnhold

  • sansestimulering gjennom ulike aktiviteter ute og inne
  • opplæring og veiledning i ulike aktiviteter som padling, turløype, aktiviteter i vann (basseng) og forming
  • kompetanseoverføring/kurs for kursdeltakernes nettverk/personell

Praktisk innhold